Borgerne bestemmer

Hej Alle.
Byrådet har sendt oplæg til nye skoledistrikter i høring.
Der lægges op til at Kirkeskovskolen skal være fødeskole til Dalmose i stedet for skælskør.
Mads Dancher, Venslev har sendt følgende høringssvar:
“Kære medlemmer af Børn- og ungeudvalget i Slagelse Kommune
Jeg skriver til jer for at gøre opmærksom på den bekymring vi som Lokalråd i Venslev har, vedr. jeres forslag om at lade Kirkeskovskolen være fødeskole til overbygning på Dalmose skole.

Det er svært at se de gode argumenter for denne beslutning som lokalråd. Skælskør er områdets større by med tilbud om kultur, sport, aktiviteter og ungdomsliv – og et relativt velfungerende offentligt transportsystem til og fra Skælskør. Derudover tilbyder Skælskør et fagligt niveau og socialt liv som er  efterspurgt af overbygningseleverne. Et valg om at være fødeskole til Dalmose kan ikke understøtte dette og er derudover en kæmpe logistisk udfordring da dette ikke understøttes af de nuværende buslinjer.

Ved sidste skolelukning blev kirkeskovskolen ændret fra at være fødeskole til Eggeslevmagle til Skælskør Skole uden hensyntagen til at mange elever fik betragteligt længere dage med mere besværlig transport (da ringetider og bustider ikke passer sammen) og ringere faglig udbud –  uden yderligere begrundelse end at man skulle redde Skælskør Skole med faldende elevtal. Den nuværende situation ligner desværre den foregående. Det ser endnu engang ud til at det ikke er kirkeskovskolens børns dagligdag, transporttid, eller faglig/sociale udvikling man forsøger at understøtte ved ændringen, men alene at give et bedre elevgrundlag for klassedannelse i Dalmose. Det er helt uacceptabelt.  Af børne og ungeudvalgets møde referat af 19/12 kan jeg derudover læse at der ikke er nogen økonomisk upside ved denne ændring, hvilket bør være et endnu et argument for ikke at ødelægge en velfungerende integration med Skælskør.

Mange forældre jeg har talt med vil arbejde imod at børnene skal på overbygning i Dalmose. Det vil lede til at flere fravælger Kirkeskovskolen helt eller flytter deres børn til Skælskør tidligere i frygt for ikke at få plads efter 6. klasse. Det underbygger på ingen måde det arbejde der er pågået over de sidst mange år for at sikre at Kirkeskovens skoledistrikt er attraktivt for tilflyttende børnefamilier.

De logistiske udfordringer ved at bo på landet er mange – specielt for unge. Jeg beder jer inderligt om ikke at øge de udfordringer i forsøget på at løse et problem omkring klassedannelse i Dalmose.”

Vi opfordres til at så mange som muligt indsender høringssvar. Hvis i også er bekymrede for udviklingen, er i meget velkomne til at låne af Mads formuleringer.

Herunder er link til høringsmaterialet og en formular hvis man ønsker at indgive høringssvar
Svarfristen er 12. januar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *