Generalforsamling 2011

 

Generalforsamling 2011

 

Referat  –   Generalforsamling for året 2010

Generalforsamling Afholdt – tirsdag d. 15. marts 2011

Kl. 18.30 på Kirkeskovsskolen

I forlængelse af Vandværkets generalforsamling

Dagsorden 1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Regnskab for 2010

4.  Budget for 2011

5.  Indkomne forslag

6.  På valg

Jens Schou – modtager genvalg

Jens Olsen – modtager ikke genvalg

Suppleant til bestyrelsen

Gert Toftegård er indtrådt i bestyrelsen

I stedet for Gunnar Nielsen, så vi skal

ha´ valgt en ny suppleant

 7.  Valg af revisor og revisorsuppleant

Jørgen Sørensen – modtager genvalg

Nils Jessen – modtager genvalg

8.  Eventuelt

Først afholdte vi generalforsamling i Rude Vandværk, og herefter gik vi i gang med

Generalforsamlingen for Rude Beboerforening. 50 personer deltog i begge generalforsamlinger.

1.  Valg af dirigent.

Jens Iversen blev valgt til dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning for året 2010.

Formanden aflagde denne beretning.

Året 2010 har varet et utrolig spændende og meget travlt år for Rude Beboerforening

År 2010 vil gå over i historien som året hvor vi fik rejst vores ønskede Trivselstelt.

og lavet petanquebane. Starten på vores oase i byen – vores sundheds-trivlsplads.

Vi startede året med

Februar        Fastelavn

Marts            Generalforsamling

Marts            Møde her med tema – det grønne område

April              Cykelholdet starter op efter vinteren

April/Maj     Arbejdsweekender på det grønne område

Der blev sat et fint hegn op omkring det grønne  område

Sået sommer blomster ved hegnet

Planeret jord til teltet – lagt stabilgrus ud

Petanquebanen blev lavet

Boret huller til 17 stolper som blev støbt fast

Juni                 Rejsegilde d. 5. juni

Juli               Sommerfest og indvielse af teltet d. 24. juli

August         Petanqueturnering

September  Svampeturen blev desværre aflyst fordi

Gunner Kok vurderede at svampene var ødelagt pga det dårlig vejr.

Oktober        Halloween blev aflyst pga manglende tilslutning

November   Fællesspisning + foredrag v/Ole G. Nielsen

December   Julearrangement i teltet med gløgg og æbleskiver og Egon kom med juletræer

Vi pakkede teltet ind for vinteren.

Alle arrangementer med en utrolig flot tilslutning.

Fremtid – hvad skal der så ske her i 2011

Vores ønske er, at lave ligeså mange spændende ting, som de foregående år.

Aktivitetskalenderen for første halvår at 2011 er udsendt til Jer alle.

Her har vi planlagt følgende

Februar        Fastelavn har vi afholdt

Marts            Denne generalforsamling

April              Vi skal pakke teltet ud

April              Cykelholdet starter op igen

April/maj      Arbejdsweekender på det grønne område

Vi skal ha´ lavet

–  bålplads – planering af jord er bestilt

– trappe skal etableres – tilbud indhentes

Maj                Loppemarked – vi gentager succesen fra sidste år

Juli                Sommerfest i teltet – lørdag d. 2. juli

Her i foråret vil der blive indkøbt bord-bænkesæt som vil blive opstillet vedTrivselsteltet.

Det er vores ønske at I alle vil bruge det grønne område, Teltet, Petanquebanen og bålpladsen. Går I en aftentur, så ta´ kaffen med og nyd den i teltet.

Området skal gerne blive det naturlige samlingssted for hele Byen.

Til sidste – en meget stor tak til

– Alle Jer, for den flotte opbakning ved alle arrangementerne i 2010

– Lisbeth & Bent Lakjer, Dorthe og Jens Iversen for Jeres altid store  imødekommenhed, når vi mangler lokaler

– Til vores arbejdsgruppe, som vi har trukket på ved de store arragementer

– og ikke mindst, en stor tak til bestyrelsen, for et rigtigt godt samarbejde.

Overblik

 

3.  Regnskab for 2010.

Merete Petersen gennemgik regnskabet

Regnskabet i hovedtal:

Indtægter:

Kontingent                                                                   kr.   10.350,00

Driftstilskud Slagelse Kommune                         kr.   12.000,00

Deltagerbetaling div. arrangementer               kr.     7.518,00

Tilskud generalforsamling Rude Vandværk   kr.     1.500,00

Indsamling hjertestarter                                        kr.     2.500,00

Tilskud petanquebane/Holsteinborg Fonde  kr.     5.000,00

Tilskud projekt telt / LAK                                       kr.     8.889,00

Tilskud bord-bænke-sæt / Sydbank                    kr.   10.000,00

Tilskud projekt telt / Fødevare Erhverv           kr.   32.337,74

Renteindtægt                                                                kr.          23.43

Indtægter i alt                                                                                                          kr.   90.118,17

Udgifter:

Fastelavn                                                                        kr.     1.869,30

Udgifter generalforsamling                                     kr.     3.422,43

Udgifter rejsegilde                                                      kr.     1.156,50

Udgifter sommerfest                                                  kr.     5.721,35

Petanqueturnering                                                      kr.        199,99

Udgifter fællesspisning                                              kr.     1.193,78

Udgifter julearrangement                                        kr.        741,55

Udgifter telt  (se regnskab nedenfor)                   kr.   92.747,74

Kontorhold                                                                     kr.     1.382,25

Diverse  græsslåning/gas/generator                   kr.     1.038,80

Udgifter i alt                                                                                                                                   kr.  109.474,69

Underskud                                                                      kr.     18.356,52

Indestående på 4411145352 pr. 31.12.2009  kr.     67.837,19

Indestående på 4411145352 pr. 31.12.2010  kr.     48.480,67

Regnskab projekt telt:

Kabelbindere                                                                kr.           79,95

Trådhegn / pæle                                                          kr.      1.128,70

Blomsterfrø                                                                   kr.         361,25

Skruer / stolper                                                           kr.      1.228,96

Cement                                                                            kr.         531,00

Anlægsarbejde                                                             kr.    24.787,50

Telt incl. stolper                                                          kr.    60.000,00

Byggetilladelse                                                             kr.      1.021,00

Revisor                                                                            kr.      3.609,38

Udgifter til telt i alt                                                      kr.    92.747,74

Regnskabet revideret  d. 10. marts 2011 af revisor Jørgen Sørensen, uden bemærkninger.

Mødelederen konstaterede, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab.

4.  Budget for 2011.

Merete Petersen gennemgik budgettet.

Indtægter:

Kontingent                                                                     kr.    12.000,00

Driftstilskud Slagelse Kommune                           kr.    12.000,00

Brugerbetaling                                                             kr.      8.500,00

Tilskud Fødevare / Erhverv                                   kr.    28.000,00

Tilskud Rude Vandværk                                           kr.      1.500,00

Indtægter i alt                                                                                                          kr.  62.000,00

Udgifter:

Udgifter diverse aktiviteter                                    kr.    15.000,00

Udgifter projekt telt                                                   kr.    48.000,00

Diverse                                                                            kr.      1.500,00

Udgifter i alt                                                                  kr.  64.500,00

Underskud                                                                     kr.    2.500,00

Indestående på 4411145352 pr. 31.12.2010                                                     kr.  48.480,67

Indestående på 4411145352 pr. 31.12.2011                                                     kr.  45.980,67

 5.  Indkomne forslag.

Ingen

6.  På valg:

– Jens Schou – genvalgt

– Hans Henrik Doest valgt, da Jens Olsen ikke modtog genvalg

Suppleant

– Bo Bundgaard valgt da Gert Toftegård har overtaget Gunnar Nielsens plads i bestyrelsen.

 7.  Valg af revisor og revisorsuppleant.

Jørgen Sørensen og Nils Jessen begge genvalgt.

8.  Eventuelt.

Hjemmeside                     Merete Pedersen informerede om, at Lillian og Peter Olsen

gerne vil være redaktører på vores hjemmeside. Det glæder vi os  meget til, og vi opfordre Jer alle til at kikke på flotte                                                       hjemmeside – www.rudebeboerforening.dk

Her vil alle de fremtidige arrangementer bl.a. også fremgå.

Hundeluftning               Bestyrelsen har modtaget følgende brev, som formanden læste  op:

” Vi oplever i den grad, at folk lader deres hunde besørge på både  fortovet ud for vores hus samt i vores indkørsel. Det er ikke                                                                       besørgelsen der er selve problemet, men det, at folk ikke samler op efter deres hunde. Når man går en tur i Rude er det meget

tydeligt, at nogle hundeejere ikke påtager sid det fulde ansvar der er i at være hundeejer.

Er det muligt at få beboerforeningen til, at komme men en opfordring til alle hundeejere, om, at rydde op efter sin hund, når

dette er nødvendigt”.

Rigtig mange af de fremmødte, var meget enige med brevskriveren.

Vi videregiver hermed denne opfordring, til at huske plasticposen og så rydde op efter vores firebenede venner, til glæde for alle i Rude By.

Til sidst bød formanden Hans Henrik Doest og Bo Bundgaard velkomne i Rude Beboerforenings bestyrelse og takkede Jens Olsen for hans virke i bestyrelsen.

Gunnar Nielsen

 

En helt speciel tak til Gunnar Nielsen, som var en af initiativtagerne, da Rude Beboerforening blev stiftet den 16. januar 2007.

Generalforsamlingen afsluttes, en stor tak til mødeleder Jens Iversen.

De fremmødte indtog herefter et meget flot og lækkert pølse / ostebord med flerespændende salater og spændende kiks og brød. Hertil øl / vin og vand.

Rude Beboerforening

p.b.v.

Jørgen Frederiksen

Det store kolde

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *