Generalforsamling 2016

Rude Beboerforening

 

Referat – Generalforsamling for året 2015

 

 DSCF1726-004

Generalforsamling Afholdt – tirsdag d. 15. marts 2016

Kl. 18.30 på Kirkeskovsskolen

I forlængelse af Vandværkets generalforsamling

 

Dagsorden. 1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for 2015

4. Indkomne forslag

5. På valg

Merete Pedersen – modtager ikke genvalg

Jørgen Frederiksen – modtager genvalg

Suppleant

Marianne Schack – modtager genvalg

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

Jørgen Sørensen – modtager genvalg

Niels Jessen – modtager genvalg

7. Eventuelt

 

Først afholdte vi generalforsamling i Rude Vandværk og herefter gik vi igang med

generalforsamlingen for Rude Beboerforening.

50 personer deltog til begge generalforsamlinger.

 

1. Valg af dirigent.

Jens Iversen blev valgt til dirigent.

 DSCF1722-002

2. Bestyrelsens beretning.

Formanden aflagde denne beretning.

 

Året 2015 har været et travlt men også spændende år for Beboerforeningen.

 

Der er afholdt ikke mindre end 12 arrangementer i 2015

 

februar Møde med Fibia. Var det muligt at få fibernet til Rude By

marts Generalforsamling

April Cykelholdet startede op igen efter vinteren

maj Minigold + spisning på golfbanen i Skraverup

juli Sommerfest i teltet

juli Gudstjeneste også i teltet

august Lørdag d 15. – Tør du bo på landet, brunch mm

Søndag d 16. – vores høstmarked

september Fællesspisning på Lodskroen

oktober Fællesspisning og foredrag med Lis Ingemann fra Fyn

-emne- luksusvagabond gennem Jylland – meget spændende

december Julehyggekomsammen hos Lillian og Peter

Nytårsaften Godt nytår i teltet med kransekage og champagne.

Alle arrangementer med en stor tilslutning.

 

Det er dejligt at der en nogle der udviser initiativ – her skal nævnes stavgangsholdet som kører på skinner og Rude Strik også er en succes.

Håber at jylehyggekomsammen kan gentages i 2016.

 

2 ting fra 2015 som jeg vil fremhæve.

 

Fibia – Dejligt at det lykkedes at få fibernet til Rude

og at arbejdet blev udført i sommerperioden, så der næsten

ikke opstod skaden nogen steder efter alt det gravearbejde.

 

Tør du bo på landet – Det var godt nok en stor mundfuld

Uden jeres hjælp var det ikke lykkes.

Jens Schou som var styrmand på dette projekt

har lagt utrolig mange timer i dette,

Det har været et kæmpe arbejde at får det hele til at spille

sammen med arrangementer både i Venslev og Bisserup.

En meget stor tak til dig Jens.

 

Tør du bo på landet vandt Landdistrikts prisen 2015 fra Slagelse kommune. Der fulgte en messingplade med som nu er

monteret på masten i vores telt. Et egetræ som er plantet

på Holsteinborg Kirkegård og kr. 10.000.

Disse penge vil blive brugt til at lave en lille film om vores

dejlige område, så evt. interesserede tilflyttere kan se denne

film på nettet.

 

Til sidst – en meget stor tak til

– Jer alle for den flotte opbakning og altid store hjælpsomhed

– til redaktørerne af danmark flotteste hjemmeside- Lillian og Peter

– til vores madhold

– og ikke mindst – en stor tak til bestyrelsen

for et rigtig godt samarbejde.

 

Beretningen blev taget til efterretning.

 

3. Regnskab for året 2015

Jørgen Frederiksen fremlagde det reviderede regnskab

 

 

 

 

Årsregnskab for 2015.

 

 

 

 

 

Indtægter

 

Udgifter

 

Kontingent

kr 9.450,00

Fibia møde 23.2

kr 333,00

Driftstilskud – Slagelse K

kr 11.000,00

Generalforsamling 17.3

kr 3.307,65

Deltagerbetaling

kr 3.795,00

Minigolf 21.5

kr 450,00

Tilskud til generalforsaml

kr 2.000,00

Reng. pladsen 24.6

kr 1.206,32

Skælskør Turisme

kr 5.000,00

Sommerfest 4.7

kr 4.700,00

Tør du bo på landet 15.8

kr 6.255,00

Gudstjeneste 19.7

kr 804,45

August marked 16.8

kr. 5.280,00

Tør du bo på landet 15.8

kr 6.873,50

Slagelse Komm. – nyt telt

kr. 12.000,00

Fællesspis+foredrag 28.10

kr 3.841,30

 

 

Nytår 31.12

kr 580,00

 

 

Gebyr

kr 300,00

 

 

Møder,repræsentation

kr 1.149,00

 

 

 Infoland 2014+2015

kr 3.185,00

 

 

Forsikring

kr. 1.217,93

 

 

Telt – brugt

kr. 500,00

 

 

Vedligehold/telt/pladsen

kr. 1.253,50

 

 

Græsslåning

kr. 1.200,00

 

 

   

 

 

Overskud

kr. 23.878,35

I alt

kr 54.780,00

I alt

kr 54.780,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formue

 

 

 

31.December 2014

 

31. December 2015

 

Kassen

kr 1.006,00

Kassen

kr 727,00

Bank 4411145352

kr 25.449,70

Bank 4411145352

kr 49.607,05

   

 

 

Formuefremgang

kr 23.878,35

 

 

I alt

kr 50.334,05

I alt

kr 50.334,05

 

Jørgen Frederiksen, Kasserer.

 

Rude, den 25.02.2016

Ovenstående regnskab med bilag og kontoudtog er gennemgået, og intet fundet at bemærke.

 

Jørgen Sørensen

Revisor

 

Regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag.

Tina Stigfeldt har fremsendt følgende forslag:

Skal vi ikke få indkøbt 1-2 stativer med poser og affaldskurv for at gøre det nemt (og synligt) at vi ønsker Rude hundeprutte frit – for det er kun os i Rude, som lufter hunde her …. Vi har ingen andre at skyde skylden på.

 

Det blev vedtaget at indkøbt 2 stativer med poser. Det ene skal stå ved teltet, det andet evt. på Østervej.

Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.

 

5. På valg.

Marianne Schack valgt i stedet for Merete Pedersen

Jørgen Frederiksen – genvalgt

Suppleant

Benny Ottesen valgt i stedet for Marianne Schack

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

Jørgen Sørensen og Niels Jessen – begge blev genvalgt.

 

7. Eventuelt.

Beboerforeningen – Peter Olsen takkede Merete Pedersen for det store arbejde som Merete har

lagt i Rude Beboerforening. Samtidig en stor tak til hele bestyrelsen.

Peter opfordrede alle til at bakke om omkring Rude Beboerforening, til

arrangementerne men også de praktiske gøremål for at få det hele til at

spille. Jo flere vi er jo sjovere er det.

 

Rude Strik – Lillian Lundsgård opfordrede flere til at bakke om omkring Rude Strik

som siden starten har været en succes.

 

Parkeringsplads ved BN Auto

Arbejdet med at etablere en gæsteparkering overfor BN Auto er nu godt

i gang. Flere forespurgte om der ville komme skilte op så udefrakommende

kan se hvor de må parkere.

Brian oplyste, at der vil blive opsat skilte med kundeparkering og skilt så det

ikke længere er lovligt at parkere på Holsteinborgvej.

BN Auto vil ikke længere sætte biler på Holsteinborgvej.

Dejligt at der kommer tydelig skiltning, så der ikke fremover vil stå biler

og genere.

 

Hjertestarter – Benny Ottesen gjorde opmærksom på, at vi skal være opmærksom på

at batterierne i hjertestarteren har den begrænset levetid og skal i nær

fremtid udskiftes. Disse batterier er ret dyre.

Bestyrelsen vil kikke på dette.

 

Parkeringsplads over for den gl. sparekasse.

Ingvar fra Møllegården forespurgte om Beboerforening ikke kunne gøre

noget, så den store bunke affald som ligger på parkeringspladsen kan blive

fjernet.

Merete har talt med Slagelse Kommune om dette, og de fortæller at de intet

kan gøre. Vi skal henvende os direkte til ejeren og så må han løse dette.

Jens Iversen kender ejeren, Jacob Petersen, og vil ta´ en snak med ham.

 

 

Fartbegrænsning i Rude

Ole forespurgte, om det er ikke muligt at få lavet bump eller anden form for

fartbegrænsning i Rude By.

Jørgen omlyste, at Gunner for nogle år siden havde gjort et stort arbejde for at få etableret bump på Holsteinborgvej og Østervej. Vi fik det svar, at dette desværre ikke var muligt, fordi vejene skulle være uden forhindringer hvis

udrykningskøretøjer skal hurtigt til Bisserup.

De store og meget brede traktorer fra Holsteinborg Gods som kører igennem Rude med deres store redskaber burde vise lidt mere hensyn.

Marianne Schack har efter generalforsamlingen haft en snak med Hans

Henrik fra Godset, og han har lovet at kikke på problemet og ta´ en snak

med de ansatte.

 

Mobildækning i Rude By

Hvordan får vi bedre mobildækning i Rude By.

Merete oplyse at hun har talt med Slagelse Kommune om dette.

Kommunen har afsat kr. 100.000 til at få løst dette problem, men der er

desværre ingen teleselskaber som ønsker at gå ind i dette.

I Sjællandske har der været skrevet, at man nu vil kortlægge hvor der er

dårlig mobildækning, så vi må håbe at der denne vej rundt kommer en

løsning på vores problem.

 

Fibia – Nu da hele Rude by har fået Fibia internet indlagt, vil Jens Iversen kontakte

Fibia for at høre, om det ikke er muligt at lave en fordelagtig aftale, så de

kunder der ligger lidt længere ude, også kan få indlagt Fibia.

Vi håber dette vil lykkes og glæder os til at høre nærmere.

 

Nyt madhold – Stafetten blev givet videre til

Hanne Juulsen, Birthe & Sven Andresen, Sanne, Eva & Knud i Doktorgården

Vi glæder os til at se hvad I kan trylle frem.

 

Jens Schou takke alle som har givet en hånd med ved det store arrangement “Tør du bo på landet”. Uden denne flotte opbakning havde dette arrangement ikke være muligt. Jens takkede Merete for hendes store arbejde i Rude Beboerforening.

 

Til slut takkede formanden Merete Pedersen for det utroligt store arbejde Merete har lagt i Rude Beboerforening lige siden starten i 2007. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med dig.

Marianne Schack blev budt velkommen i bestyrelsen og Benny Ottesen blev budt velkommen som suppleant.

 

Generalforsamlingen afsluttes med en stor tak til mødeleder Jens Iversen.

 

Herefter indtog de fremmødte et meget flot og lækkert pølse-/ ostebord med mange specialiteter, spændende brød og hertil øl / vind og vand.

 DSCF1733-007

 

Rude Beboerforening

p.b.v.

Jørgen Frederiksen

 

Husk – at kikke på vores flotte hjemmeside – www.rudebeboerforening.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *