Generalforsamling 2009

Generalforsamling Afholdt – onsdag d. 11. marts 2009

kl. 19.00 I gymnastiksalen på Kirkeskovsskolen.

Dagsorden 1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for 2008

4. Budget for 2009

5. Indkomne forslag

6. På valg

Jens Schou – modtager genvalg

Gunnar Nielsen – modtager genvalg

Jens Olsen – modtager genvalg

Suppleant til bestyrelsen

Gert Toftegaard – modtager genvalg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Jørgen Sørensen – modtager genvalg

Niels Jessen – modtager genvalg

8. Eventuelt.

Efter generalforsamlinger var Rude Beboerforening vært ved

Et meget lækkert

Italiens inspireret pølsebord med øl / vin og vand.

Først afholdte vi generalforsamling i Rude Vandværk, og herefter gik vi i gang med

Generalforsamlingen for Rude Beboerforening.

1. Valg af dirigent.

Jens Iversen blev valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at indbydelsen til generalforsamlingen var udsendt i rette tid, og at generalforsamlingen derfor var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Dagsordenen blev herefter gennemgået.

 

2. Bestyrelsens beretning.

Jørgen Frederiksen aflagde denne beretning.

Året 2008 har været et meget spændende år for Rude Beboerforening.

Der er afholdt følgende arrangementer:

Februar Fastelavnsfest med tøndeslagning

Marts Generalforsamling

April Opstart cykelhold – vi kørte lige til september

Det blev til ca. 400 km. med kun 1 cykelhaveri og 1 hvipsestik.

Hvem husker ikke, da 23 glade cykellister drog til Bisserup

og spiste stegt flæsk og persillesovs.

Det har været rigtig hyggeligt og vi har været mange

spændende steder.

Juni Sommerfest

med fælles kaffebord – børnedyreskue – leg med Gerlev Legepark

grillarrangement og musik v/Leonardo, Fuglsang og Peter Olsen.

August Petanqueturnering på Bisserups bane

August Svampedag med Gunner Hansen som instruktør

August Opstart – stavgangshold

Oktober Halloween hvor vi udhulede græskar og spiste græskarsuppe

November Fællesspisning (ungarsk gullashsuppe) og

Geerts foredrag om deres fantastiske tur til Nordkap

December Adventstur – hvor vi gik en tur i skoven og sluttede med

varm gløgg og æbleskiver

10 arrangementer på bare 12 måneder med en utrolig flot tilslutning.

Hvad skal der så ske her i 2009.

Vores ønske er, at arrangere ligeså mange spændende ting i 2009 som i 2008.

Det første halve år er allerede nu planlagt og aktivitetskalenderen er udsendt til Jer alle.

Februar Fastelavnsfest har vi afholdt

og som noget nyt med tøndeslagning for både børn og voksne

Marts Denne generalforsamling

Marts 25. Foredrag med Carsten Islington

Vi har inviteret alle vores naboforeninger – annonceres også

I Skælskør Ugeblad samt opslag i Butikker, forretninger osv

Entre kr. 50,00

April 22. Cykelholdet starter op igen

Maj 20. Byvandring – Kirsten Jensen & Gunnar Nielsen vil føre os rundt

og fortælle om husene og de tidligere beboere

Juni 20. Sommerfest – i stil med sidste år.

Trivselstelt.

Endelig lykkedes det – efter mere end et år.

Vi har fået en aftale med Østergården. Vi har fået tilsagn om, at vi må opstille vores ønskede trivselstelt på deres græsplæne. Placeringen er endnu ikke fastlagt, enten bliver det ved vejen op til Rude Møllegård eller på den store græsplæne bag den gl. forstanderbolig.

Udvalget for Demokrati og Politisk Udvikling (DPU) i Slagelse har støttet dette arrangement med kr. 50.000.

Dette glæder vi os meget til, og målet er, at teltet meget gerne skal rejses midt på året.

I forbindelse med teltet er planen at lave en aktivitetsplads med petanquebane, borde og bænke, så det kan bruges af alle.

Vi skal plante pil, børnene kan så græskar og solsikker, og vi kan gå en aftentur med kaffekanden og sidde i teltet og nyde den flotte natur.

Det bliver bare stedet, hvor hele byen mødes og hygger sig.

Dette bliver vores fælles projekt, som vil komme til at involvere Jer alle.

Vi vil arrangere arbejdsweek-ender, når vi skal etablere og vedligeholde,

og så håber vi, at der er et par friske damer som kommer forbi med kaffekurven.

Vi skal også ud og finde sponsorere til stolper-flis-sten-pil-borde-bænke.

Det bliver spændende for os alle og vi glæder os til at komme i gang.

En stor bøn til alle Jer medlemmer.

Hvordan får vi endnu flere medlemmer i vores hyggelige Beboerforening?

I dag er vi ca. 70 husstande som medlemmer, og vi vil lave et informationsbrev og dele rundt til endnu ikke medlemmer.

Vores bøn er, om I ikke vil snakke lidt med naboen, når vi mødes ved hækken.

Forslag til nye arrangementer.

Jo flere forslag vi modtager fra Jer, jo sjovere og nemmere er det for os at arrangere noget rigtigt spændende til glæde for os alle.

Til sidst en meget stor tak til

– Alle Jer for den flotte opbakning ved alle arrangementerne i 2008

– Til Lisbeth & Bent Lakjær – for at vi må låne det hyggelige lokale

– Til Dorthe & Jens Iversen – for at vi må afholde vores sommerfest der

– Vores arbejdsgruppe som vi har trukket på ved store arrangementer

– Alle Jer der har givet en stor hånd med igennem året

– Og ikke mindst, en stor tak til bestyrelsen, for et rigtig godt samarbejde.

3. Regnskabet for 2008.

Merete Petersen gennemgik regnskabet.

Regnskabet i hovedtal:

Indtægter:

Kontingent kr. 6.700,00

Driftstilskud Slagelse Kommune kr. 9.500,00

Tilskud generalforsamling Rude Vandværk kr. 1.000,00

Deltagerbetaling til sommerfesten kr. 4.500,00

Retur flasker / vin kr. 200,00

Fejlindbetaling kr. 180,01

Renteindtægt kr. 26,22

Indtægter i alt kr. 22.106,23

Udgifter:

Udgifter fastelavnsfest kr. 1.155,45

Udgifter generalforsamling kr. 2.591,60

Udgifter sommerfest kr. 14.831,10

Ugifter svampetur kr. 378,60

Udgifter halloween kr. 2.520,50

Udgifter fællesspisning kr. 1.738,98

Udgifter adventstur kr. 996,70

Gaver kr. 582,95

Diverse kr. 1.433,50

Udgifter i alt kr. 26.229,38

Underskud kr. 4.123,15

Indestående på 4411145352 pr. 31.12.2007 kr. 10.583,35

Indestående på 4411145352 pr. 31.12.2008 kr. 6.460,20

Det konstaterede underskud på kr. 4.123,15 gav anledning til rigtig mange indlæg.

Mødelederen konstaterede, at der var enighed om, at kontingentet fremover

fastsættes til kr. 100,00 for enlige og kr. 150,00 for husstande med 2 eller flere medlemmer,

og at der opkræves lidt brugerbetaling ved store arrangementer.

 

4. Budget for 2009.

Merete Petersen gennemgik budgettet.

Budgettet i hovdtal:

Indtægter:

Kontingent kr. 7.000,00

Driftstilskud Slagelse Kommune kr. 6.500,00

Brugerbetaling kr. 7.000,00

Tilskud fra Rude Vandværk kr. 1.500,00

Indtægter i alt kr. 22.000,00

Udgifter:

Udgifter diverse aktiviteter kr. 20.000,00

Diverse kr. 1.500,00

Udgifter i alt kr. 21.500,00

Overskud kr. 500,00

5. Indkomne forslag.

Ingen.

6. På valg

– Jens Schou – Gunnar Nielsen – Jens Olsen

Suppleant til bestyrelsen

– Geert Toftegaard

Alle blev genvalgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

– Jørgen Sørensen – Niels Jessen

Begge blev genvalgt.

8. Eventuelt.

Der var en dejlig stor spørgelyst, med mange positive tilkendegivelser til afholdte

arrangementer i 2008.

Generalforsamlingen afsluttes,

og de fremmødte indtog herefter det meget flotte og lækre italiensk inspireret pølsebord.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *