Generalforsamling 2012

Generalforsamlingen 2012 har nu fundet sted i god ro og orden, som man siger.

Referatet følger herunder, og man kan også nyde et lille billedreferat fra aftenen under Gallerier eller her.

Rude Beboerforening

Referat – Generalforsamling for året 2011

Generalforsamling Afholdt – tirsdag d. 13. marts 2012

Kl. 18:30 på Kirkeskovsskolen

i forlængelse af Vandværkets generalforsamling

Dagsorden : 1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for 2011

4. Budget for 2012

5. Indkomne forslag

6. På valg

Merete Pedersen – modtager genvalg

Jørgen Frederiksen – modtager genvalg

Suppleant

Bo Bundgaard – modtager genvalg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Jørgen Sørensen – modtager genvalg

Niels Jessen – modtager genvalg

8. Eventuelt

Først afholdte vi generalforsamling i Rude Vandværk, og herefter gik vi i gang med generalforsamlingen for Rude beboerforening.

46 personer deltog til begge generalforsamlinger.

1. Valg af dirigent.

Jens Iversen blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

Formanden aflagde denne beretning.

Året 2011 har været et spændende og travlt år i Rude beboerforening.

Vi startede året med

Marts : Fastelavn i masser af sne hos Lakjer

Marts : Generalforsamling

April : Pakkede teltet ud – Cykelholdet starter efter vinteren

Maj : Loppemarked

Juli : Sommerfest – som vi meget hurtigt flyttede op til Jens

pga af dårligt vejr – Stor tak til Jens

Juli : Gudstjeneste i teltet – Hvor var det dog koldt

August : Petanqueturnering – ikke afholdt pga af dårligt vejr

August : d. 12. august knækkede stålwiren så teltet faldt ned

Med udsigt til mere dårligt vejr – tog vi teltet ned

September : Svampetur – Geert vidste heldigvis hvor svampene var

i skoven – afholdt hos Lillian & Christian

Oktober : Halloween afholdt hos Lakjer – mange flotte græskar

November : Fællesspisning med foredrag af Jens Jørgensen om H.C.Andersen – Meget spændende

December : Julearrangement med gløgg og æbleskiver – afholdt hos Egon

Alle arrangementerne med en flot tilslutning

Fremtid – hvad skal der så ske her i 2012

Vores ønske er, at der skal være noget spændende for alle,

så vi har planlagt følgende aktiviteter til 1. halvår 2012.

Februar : Fastelavn

Marts : Generalforsamling

April : Teltet sættes op igen – Cykelholdet starter op igen

Maj : Loppemarked / Petanqueturnering

Juni : Sommerfest

Juli : Friluftsgudstjeneste

Nye aktiviteter – udbygning af vores grønne område

Hvad er Jeres ønsker til fremtidige aktiviteter og hvordan udbygger vi vores

kønne grønne område bedst til glæde for alle?

Send en mail eller ta´ fat i en fra bestyrelsen, så arbejder vi videre med Jeres ideer og ønsker.

Hus

Vi har et ønske om at få et lille hus nede ved teltet. Her kan vi opbevare sider til teltet, grill osv – og jeg vil meget gerne høre, om det ikke er noget vi kan gå sammen om og bygge

i fællesskab. Iflg regnskabet har vi kr. 12.000 at gøre godt med. Hvad siger I til dette?

Kan vi ikke selv bygge det ???

Hvem har lyst til at stå for dette?

Støttegruppe.

Det er så dejligt for os, at vi har nogle mennesker som vi kan trække på ved de store arrangementer. Hvem vil være med?

Ny folder

Bo & Sofie er ved at lægge sidste hånd på en folder, som vi vil dele rundt til alle dem

som endnu ikke er med i vores hyggelige beboerforening. Det bliver en rigtig fin folder med rigtig mange oplysninger .

Vi har plads til endnu flere medlemmer i vores forening – så derfor – nu når vi alle skal ud op pusle i haven – så husk lige at ta´ en lille snak med naboen – er de ikke medlemmer kan vi meget hurtig få meldt dem ind.

Hjemmeside.

Håber at I alle tit kikker på vores utrolig flotte hjemmeside. Danmarks flotteste.

Altid spændende og med rigtig mange billeder.

Til sidste – en meget stor tak til:

– Alle Jer for den flotte opbakning ved alle arrangementerne i 2011

– Lisbeth & Bent Lakjer for at vi må låne Jeres lokaler

– Vores arbejdsgruppe, som vi trækker på ved de store arrangementer

– Redaktørerne for vores flotte hjemmeside – Lillian Lundsgaard & Peter Olsen

– og ikke mindst, en stor tak til bestyrelsen, for et rigtigt godt samarbejde.

3. Regnskab for 2011.

Jørgen Frederiksen fremlagde det reviderede regnskab

Regnskabet i hovedtal:

Indtægter:

Kontingent kr. 9.100,00

Driftstilskud Slagelse Kommune kr. 12.000,00

Tilskud Slagelse Kommune til sider / hus kr. 22.400,00

Deltagerbetaling div. arrangementer kr. 1.175,00

Tilskud generalforsamling fra Rude Vandværk kr. 2.000,00

Renteindtægt kr. 8,01

Indtægter i alt kr. 46.683,01

Udgifter:

Fastelavn kr. 1.262,01

Generalforsamling kr. 3.663,78

Rejsegilde kr. 1.156,50

Sommerfest kr. 2.290,00

Gudstjeneste kr. 49,90

Fællesspisning og foredrag kr. 1.060,00

Julearrangement kr. 741,55

Halloween kr. 403,70

Svampetur kr. 961,10

Kontorhold kr. 4.096,75

Telt /Borde+Bænke/Entrep/Sider/Grill kr. 55.075,00

Udgifter i alt kr. 68.862,24

Underskud kr. 22.179,23

Indestående på 4411145352 pr. 31.12.2010 kr. 48.480,67

Indestående på 4411145352 pr. 31.12.2011 kr. 26.301,44

Regnskabet revideret d. 1. marts 2012 af revisor Jørgen Sørensen, uden bemærkninger.

Mødelederen konstaterede, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab.

4. Budget for 2012.

Budget ikke udarbejdet.

Kontingentet til Rude Beboerforening –

Bestyrelsen har vedtaget at dette er uforandret og lig med 2011.

5. Indkomne forslag.

Ingen

6. På valg:

– Merete Pedersen – genvalgt

– Jørgen Frederiksen – genvalgt

Suppleant

– Bo Bundgaard – genvalgt

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Jørgen Sørensen og Niels Jessen begge genvalgt.

8. Eventuelt.

Hjemmeside.

Peter Olsen (Redaktør sammen med fru Lillian)

opfordrede til, at vi alle bruger hjemmesiden meget mere.

Der er utrolig mange muligheder

– Flere kommentarer ønskes så dialog opstår

– Forslag til nye aktiviteter

– Forslag til udbygning af det grønne område

– Interessefællesskaber / grupper – få noget op at køre

– Samle folk med samme interesse

– Opslagstavle – køb / salg / interesse

– Fremsend billeder fra div. aktiviteter

      • Hvem vil være med i Beboerforenings hjælpegruppe
      • mail til redaktionen : redaktion@rudekuvert.dk

Mobildækning i Rude.

Alle er enige om at mobildækningen i Rude by er alt for dårlig.

Der er ikke muligt at ringe 112 via mobiltelefonen.

Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.

Lady walk d. 21. maj.

Kirsten Jensen opfordrede alle pigerne til at tilmelde sig

Lady walk i Skælskør d. 21. maj 2012.

Stavgang.

Kirsten Sørensen opfordrede til at flere møder op til stavgang

Hver mandag – kl. 9.30, mødested – det gl. sygehus.

Generalforsamlingen afsluttes, med en stor tak til mødeleder Jens Iversen.

Herefter indtog de fremmødte et meget flot og lækkert pølse / ostebord med spændende brød og kiks, hertil øl / vin og vand.

Rude Beboerforening

p.b.v.

Jørgen Frederiksen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *