2 x Peter Petersen

Til Rude beboerforening.
Jeg har et par gamle billeder foreningen måske kan bruge.
På den ene er det min oldefar Peter Petersen der kørte med post.
På det andet er det blot mine bedsteforældres hus på Holsteinborgvej  ( husker ikke nummeret )  men her boede min oldefar –
og her blev min farfar født i 1901 , han boede her til år 1990, hvor han kom på Rude plejehjem  –  min farfars navn var også
Peter Petersen han var graver på Holsteinborg kirkegård i mange år.
Jeg er født i 1948  –  har tilbragt mange herlige sommerferier i Rude – og var i mange år med til Juletræsfesten i Missionshuset.
Med venlig Hilsen
Jane Drachmann.