Generalforsamling 2017. Referat.

Rude Beboerforening

 

Referat – Generalforsamling for året 2016

 

 

Generalforsamling Afholdt – tirsdag d. 21. marts 2017

kl. 18.30 på Kirkeskovsskolen i forlængelse af Vandværkets generalforsamling

 

Dagsorden 1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for 2016

4. Indkomne forslag

5. På valg:

Jens Schou – modtager genvalg

Hans Henrik Doest – modtager genvalg

Gert Toftegaard – modtager genvalg

Suppleant

Benny Ottesen – modtager genvalg

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

Jørgen Sørensen – modtager genvalg

Niels Jessen – modtager genvalg

7. Eventuelt

 DSCF3730-004

Først afholdt vi generalforsamling i Rude Vandværk.

Inden vi startede vores generalforsamling gav lærer Baltzer fra Magleby Skole en orientering om hvordan de vil bruge Den gl. Børnehave i Rude, nu da de har overtaget Børnehaven. Efter ombygningen som nu er i fuld gang, er det meningen, at ca. 15 fornuftige unge mennesker skal bo her i Rude. Der vil blive en bemanding døgnet rundt af 3 voksne. Skolen håber på et rigtig godt samarbejde med beboerne i Rude By.

DSCF3720-001 

Der vil være indvielse fredag d. 7. april 2017 kl. 13.00. Borgmesteren kommer og vi er alle inviteret. (Husk tilmelding).

Herefter gik vi i gang med generalforsamlingen. 50 personer deltog.

 

1. Valg af dirigent.

Jens Iversen blev valgt til dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning.

Formanden aflagde denne beretning.

 DSCF3744-006

I år kan vores hyggelige Beboerforening fejre 10 år´s jubilæum.

I januar 2007 satte Frank, Gunner og jeg os sammen og drøftede mulighederne for at lave en Beboerforening i Rude.

Den 16. januar 2007 blev der indkaldt til informationsmøde her på Kirkeskovsskolen.

Jens Iversen fik hurtigt ændret dette møde til en stiftende generalforsamling og Rude Beboerforening var nu en realitet.

 

 

Hvad har vi så opnået på de 10 år.

– Vi har lånt 2 byggegrunde af Slagelse Kommune

– Etableret trivselstelt med EU penge – en meget stor arbejdsopgave

– Fået borde og bænkesæt sat op

– Lavet Petanque bane

– Opstillet fodboldmål

– Opstillet hus til vores telte/grill m.m.

– Kort sagt en oase til glæde for alle i byen

– Hjertestarter opsat ved dyrlægen

– Fået lyn hurtigt bredbånd via Fibia til byen

Som en engang sagde meget rammende

– Nu har vi tit hilst på nogle mennesker her i byen uden at kende dem, og nu sidder vi her

ved div. arrangementer og snakker sammen – det er så hyggeligt.

Det har skabt mange relationer og initiativer som

– Rude Strik

– Stavgangshold

– Fiskekonkurrence

– Julehyggekomsammen

Dejligt at vi kommer hinanden meget mere ved her i vores hyggelige By.

 

Året 2016 har også været et travlt år

Marts Afholdt generalforsamling

April Cykelholdet starter op

Juli Sommerfest i teltet

Juli Gudstjeneste i teltet

August Der var igen i år langt rigtig mange kræfter i Augustmarkedet, men vi var

desværre nød til at aflyse pga manglende tilslutning fra stadeholderene.

Så blev det hurtigt ændret til fællesspisning i teltet med musik.

September Fiskekonkurrence i Egon´s sø

Oktober Fællesspisning og foredrag her på Kirkeskovsskolen

December Julehyggekomsammen hos Lillian og Peter

Nytårsaften Afslutning på året 2016 i teltet.

Alle arrangementerne med en flot tilslutning.

I efteråret 2016 har vi plantet 2 rækker buske på pladsen ud mod Næstvedlandevej. Vi har været nede og kikke og alle buskene står med fine knopper. Vi glæder os til at det vokser til.

Vi har i efteråret også sat 2.500 forårsløg (3 slags ). De er plantet ved teltet, ved byskiltene og på trekanten ved Holsteinborgvej og Østervej. Vi kan allerede nu se at de er på vej op, så det skal nok blive rigtig flot.

Til sidst – en meget stor tak

– Til Jer alle for den flotte opbakning ved de afholdte arrangementer

– Til redaktørerne af vores flotte hjemmeside

– Til alle Jer som har givet en hånd med

– Til vores madhold

– Dejligt at vi kan hjælpes ad

– og en stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde.

 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

3. Regnskab for året 2016.

Jørgen Frederiksen fremlagte det reviderede regnskab.

 

Årsregnskab for 2016.

 

 

 

 

 

Indtægter

 

Udgifter

 

Kontingent

kr 8.950,00

Generalforsamling 15.3

kr 4.007,05

Driftstilskud – Slagelse K

kr 11.000,00

Sommerfest 2.7

kr 6.980,00

Deltagerbetaling

kr 3.935,00

Gudstjeneste 24.7

kr 874,35

Tilskud til generalforsaml

 

August / Spis sammen 21.8

kr 3.500,00

Fra Rude Vandværk

kr 3.000,00

Fællesspis+foredrag 26.10

kr 1.944,00

 

 

Nytårsarragement 31.12

kr 519,00

 

 

Gebyr

kr 233,00

 

 

Møder / repræsentation

kr 750,00

 

 

Kontorartikler

kr 329,95

 

 

Infoland

kr 1.623,75

 

 

Forsikring

kr 1.236,12

 

 

 Veligehold/pladsen/planter

kr 2.120,00

 

 

Aff.stativer/vimpler/lys

kr. 892,90

 

 

Græsslåning

kr. 3.000,00

 

 

Nyt telt

kr. 11.799,73

 

 

   

Underskud

kr 12.924,85

   

 

 

 

 

I alt

kr 39.809,85

I alt

kr 39.809,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formue

 

 

 

31.December 2015

 

31. December 2016

 

Kassen

kr 727,00

Kassen

kr 821,00

Bank 4411145352

kr 49.607,05

Bank 4411145352

kr 36.588,20

   

 

 

 

 

Formuetilbagegang

 kr 12.924,85

I alt

kr 50.334,05

I alt

kr 50.334,05

 

Regnskabet er revideret af revisor Jørgen Sørensen, uden bemærkninger.

 

I december 2015 fik Rude Beboerforening kr. 12.000 af Slagelse Kommune til indkøb af nyt telt. Dette telt er først indkøbt i foråret 2016, så derfor udviser regnskabet et underskud på kr. 12.924,85. Korrigeres der for dette er det reelle underskud i 2016 kun kr. 924,85, som bestyrelsen finder acceptabelt.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag.

Ingen

 

5. På valg:

Jens Schou, Hans Henrik Doest og Gert Toftegård – alle blev genvalgt.

Suppleant

Benny Ottesen blev genvalgt.

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

Jørgen Sørensen og Niels Jessen – begge blev genvalgt.

 

7. Eventuelt.

Hjertestarter – om 2 år kan vi forvente at der skal udskiftes batterier i hjertestarteren

Erhverssklub – Jens Iversen orienterede om, at i næste uge vil der på Kirkeskovsskolen

blive afholdt et møde for alle erhvervsdrivende i vores område.

Formålet er at starte en erhvervsklub for alle erhvervsdrivende så man kan lære hinanden at kende, skabe et netværk.

Nabohjælp – Benny Ottesen fortalte om nabohjælp, og opfordrede alle til at melde sig til dette. Vi kan opsætte skilte i byen, kræver godkendelse af kommunen, men

det vil være en rigtig go´ ting at tilslutte sig dette.

Legeplads ved teltet – Jens Schou orienterede om, at i Eggeslevmagle har man etableret

en legeplads, pris ca. 40.000. Vi kan gøre det samme ved teltet, og Jens efterlyste hvordan interessen er her i Rude for at lave en legeplads.

Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.

Udflugt for ældre borgere – Benny Ottesen orienterede om at I Slagelse Kommune har de afsat penge til arrangementer for ældre borgere. Vi har ansøgt Kommunen og får vi ja til dette, så skal vi på bustur til Zen Garten i Dianalund.

Fyrværkeri nytårs aften – Lillian Lundsgård opfordrede til, at man tænker sig rigtig meget

om nytårs aften når der bliver sendt raketter afsted. Her i Rude har vi mange

huse med stråtag, så derfor bør alle udvise meget stor forsigtighed.

Den gl. sparekasse – Ingvard fortalte, at sparekassen nu er blevet lukket pga af rotter.

Jens Iversen kunne supplere, at sparekassen nu skal igennem en større

renovering.

Madhold De fremmødte syntes at vores madhold 2016 havde gjort det rigtig godt og

ønskede at disse mennesker fortsatte et år mere.

Madhold 2017 vil bestå af Hanne Juulsen, Birthe og Sv. Andresen, Sanne,

Eva og Knud i Doktorgården.

Vi glæder os til at se, hvad I vil trylle frem.

 

Generalforsamlingen afsluttes, med en stor tak til mødeleder Jens Iversen.

 DSCF3753-009

Herefter indtog de fremmødte et meget flot og lækkert pølse- / ostebord med mange

specialiteter, spændende brød og hertil øl / vin og vand.

 

 

Rude Beboerforening

p.b.v.

Jørgen Frederiksen

 

 

HUSK – at kikke på vores flotte hjemmeside – www.rudebeboerforening.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *