Månedsarkiv: maj 2013

Ladywalk

Igen i år var Rude repræsenteret til Ladywalk i Skælskør.

Alle vore deltagere gennemførte de 7 km i fin stil efter behørig opvarmning.

Lugning

Her er et par billeder fra aftenen hvor teltpladsen blev befriet for ukrudt.

Det var cykelholdet og enkelte tilløbende som førte hakkejernene, og det pyntede jo noget på det.

Markedsmødereferat.

Referat fra mødet om Augustmarked 2013 i Rude

Hos Lillian Lundsgaard – Peter Olsen

Holsteinborgvej 4

tirsdag d 7. maj

kl19.30

Vi var 10 medlemmer fra beboerforeningen, som deltog i dette møde, hvor

der var masser af medbragt dejlig kage, og en rigtig god stemning.

Beslutninger

Beboerforeningens bestyrelse står som arrangører.

1. Dato for markedet: Søndag d 18 august klokken 11 – 16

2. Bestyrelsen undersøger muligheden for salg af spiseligt

De står for opstilling af telte, borde parasoller osv.

Parkeringsmuligheder – flag – strøm.

Her bliver der brug for hjælpere – også dagen før. (Gert Toftegaard og Kirsten fra Møllegården har allerede meldt sig i denne sammenhæng.)

3. Annonceringen

Peter Olsen vil gerne stå for denne del. Der bliver ingen flyers, men plakater og annoncering i ugeblade og lignende.

Facebook inddrages gennem Katrine og Marianne

4. Udgifter skal dækkes, derfor koster en stadeplads nu 100kr

5. Foreløbige stadeholdere:

Egon: Æbler – frugt

Helle D : Pileflet

Ida og Kristina: Genbrug/loppe ting

Ole Andersen: Sydvestsjællands busrejser

Kageteltet: Katrine – Janni Monefeldt – Kirsten – Marianne

6. Gunnar undersøger mulighed for et historisk indslag

7. Katrine og Marianne:Børneloppemarked ved det lille hus + snobrød

8. De nye ideer

CD-Stemningsmusik i teltet Peter Olsen

Petanquebanen inddrages evt. ved flere stadepladser – ellers beholdes opstillingen – det store telt skal også bruges til evt. spiseligt udsalg.

Overdækning af børnenes loppemarked.

Frem til næste møde vil Lillian snakke med Jens og vil sammen finde frem til mulige stadeholdere.

Indkaldelse til næste møde vil blive fremsendt i god tid.

Alle i beboerforeningen har stadig mulighed for at kontake mig ,hvis du gerne vil bidrage med en god ide, eller være med.

tlf 55459484

Mail: lillianlundsgaard@mail.dk

Venlig hilsen

Lillian Lundsgaard